Praktiski padomi
izlasāms 4 min

Lai Start-up nebeidzas ar Break-up

11.04.2017.

Topošais priekšniek, kas būs tie cilvēki, kuri birojā sēdēs kopā ar Tevi pie viena galda?
Kad rodas ideja par jaunu biznesa iniciatīvu, vispārējā rosībā tiek meklēti nepieciešamie resursi – finanses, telpas, materiāli. Savukārt lēmumi par cilvēkresursiem tiek atlikti, jo šķietami sākumā tam nav piemērots brīdis. Taču par to jāsāk domāt jau idejas tapšanas brīdī.


Šķiet, tālredzīgi būtu jau pašā sākumā uzbūvēt vīziju par to, kāda komanda būtu vissekmīgākā konkrētās idejas realizācijai. Pat tad, ja ieceres īstenošanai sākotnēji pietiek ar 1 – 2 cilvēkiem, veiksmīga un efektīva darbinieka identificēts profils ir liels palīgs darbības tālākai virzībai. Šeit rodas arī izpratne par to, kādi uzdevumi visveiksmīgāk tiks risināti konkrētā idejas īpašnieka pārraudzībā, bet kurus tomēr tālredzīgāk ir nodot citiem speciālistiem. (Tālāk jau var izlemt, vai tas būs ārpakalpojums, vai tomēr ir nepieciešams uzticams komandas loceklis.)

Praktisks risinājums:
Ja ir kaut neliela izpratne par profilu veidošanu, šādu nepieciešamo un potenciālo kompetenču profilu var izveidot pats. Ja tā nav, var pieaicināt mentoru cilvēkresursu jautājumos, kurš caur pareizajiem jautājumiem palīdzēs pieņemt pareizos lēmumus.

Bieži vien dzirdēts, ka misijas, mērķi un vērtības ir lieka Lielo kompāniju greznība, par ko „mazajiem un jaunajiem” atkal nav „īstais laiks”. Tomēr, ja reiz tā – kā uzņēmuma īpašnieks zinās, kādi cilvēki sākotnējo ideju cels, nevis gremdēs, kādi cilvēki „saaugs” ar ideju kā ar savējo, esot iesaistīti, aktīvi un klātesoši? To var zināt tikai tad, ja ir skaidra vīzija un pamatprincipi jeb vērtības, no kuriem uzņēmums nekad neatkāpsies. Pat ne ārkārtas situācijās.

Praktisks risinājums:
Vērtības nevar atrast caur Google. Negaidiet, ka vērtības tiešām spēs kāds konsultants uzrakstīt un pasniegt kā gatavu pakalpojumu. Cilvēkresursu mentors varēs tikai uzdot pareizos jautājumus, lai jums būtu vieglāk pašiem nonākt pie šīm vērtībām.

Vēl kāds ārkārtīgi būtisks solis, kam jau pašā sākumā ir „īstais laiks”, ir tad, kad esat gatavi savu biznesa idejas realizāciju uzticēt citiem cilvēkiem jeb kad veidojat komandu. Tipiska rīcība – kam tad vēl lai uzticas, ja ne savam labākajam draugam, brālim, māsai, sievai, vīram u.c. ar draudzības vai radniecības saitēm saistītiem cilvēkiem! Diemžēl prakse rāda, ka ne vienmēr labs draugs vai mīļš brālis tiešām ir vislabākais komandas loceklis. Tāpēc komandas veidošana būtu jābalsta biznesa idejā, komandas līdera vajadzībās, nevis cilvēciski labās attiecībās.

Tiklīdz ir zināma paša komandas līdera loma un personības tips, apzināti un mērķtiecīgi ir jānosaka konkrētai situācijai nepieciešamās lomas. Nevajag aizrauties ar komandu, kur visi ir „talanti”, „ideju ģeneratori”, jo, diemžēl, uzņēmuma ikdienu neveido tikai ideju radīšana. Kādam šīs idejas ir jādzird, jāsaprot, jāpārvērš konkrētās, praktiskās darbībās, tāpat kā ir jābūt kādam reālistam, kurš atgādinās par iespējamiem izaicinājumiem, kuriem savlaicīgi jārod risinājums. Tāpat komandā jāatceras, ka mērķiem, ja vēlamies tos veidot kā pamatvirzītājus, ir jābūt uzstādītiem pēc klasiskā SMART1 principa. Šeit komandā noderēs cita personība, kura pievienos sausajiem SMART mērķiem aizrautību un sagaidāmo apbalvojumu (un ne vienmēr bonusu izteiksmē, bet par šo jautājumu kādu citu reizi), kad mērķi jau dabiski kļūs SMARTER2.

Praktisks risinājums:
Cilvēkresursu mentors ir cilvēks, kurš atbalstīs idejas īpašnieku un potenciālo komandas līderi savas komandas „uzzīmēšanā”. Skaidri apzināta un mērķtiecīga komandas definēšana palīdzēs izvairīties no neapdomīgiem lēmumiem darbinieku meklējumos – ne vienmēr „līdzīgie” būs arī ilgtspējīgākais risinājums.

Pēcvārds:
Šie ir tikai daži no soļiem, par kuriem ir „īstais laiks” domāt jau sākumā, lai vēlāk laika trūkuma dēļ nepieļautu kļūdas, kuras izrādīsies izšķirošas idejas dzīvotspējai. Ir vēl daudz dažādu jautājumu, ar kuriem aizraujas jaunie līderi – bonusu sistēmas, atalgojuma „vāveres ritenis”, atlase, balstoties uz diplomiem un plašiem CV, „atzīmju sistēmas darbā” un vēl daudz smagnēju lietu, kuras pievienotās vērtības vietā kļūst par pievienotu enkuru. Un neviens enkurs, kā zināms, paātrinājumu vai pacelšanos gaisā nav veicinājis… Taču par enkuriem un akseleratoriem ir pamats runāt jau citā reizē.

(Pateicamies par rakstu: Una Lutere, cilvēkresursu speciāliste –  AE Partner, Latvijas Universitāte)

http://www.yourcoach.be/en/coaching-tools/smart-goal-setting.php
https://www.pinterest.com/pin/509047564105450416/

Save

Save