Personiskā attīstība
izlasāms 3 min

Eneagramma. Tavs jaudīgākais personiskās izaugsmes līdzeklis

07.07.2019.

Vai zini, kas ir eneagramma?

Tā ir personības novērtējums, kas izceļ 9 dažādus personības tipus un to, kā tie mijiedarbojas ar pasauli. Deviņas dvēseles sejas.

Eneagrama neizārstē cilvēku problēmas, tā ļauj saprast to cēloņus. Šī pieeja ir kļuvusi īpaši populāra daudzu personiskās izaugsmes ceļā.

Deviņi eneagrammas tipi

1.Perfekcionists

Centieni uz pilnību būtu labākie vārdi, lai raksturotu šo tipāžu. Pedantisms un mūžīga neapmierinātība ar savām nepilnībām. Šim tipāžam galvenā vajadzība ir cieņa.

 

2. Palīgs

Šim tipāžam ļoti svarīga ir laipnība un dāsnums. Šie cilvēki ir ļoti mīļi un cenšas padarīt pasauli labāku. Raksturīga pašupurēšanās. Bieži izjūt stresu, kad ir darījuši daudz laba otram, bet nav saņēmuši gaidīto pateicību.

 

3. Mērķtiecīgais

Šie cilvēki bieži ir aizņemti, jo ir ļoti fokusēti uz savu mērķu sasniegšanu. Tie spēj sasniegt ļoti daudz. Viņi izjūt stresu, kad ir pārstrādājušies un apkārt esošie neizrāda sajūsmu par viņu paveikto darbu.

 

4. Kreatīvais

Šie ir īsti garastāvokļa cilvēki un visu uztver ļoti personīgi. Tiem ir zems pašnovērtējums, viņi bieži domā par to, kas pietrūkst pašiem un kas pietrūkst citiem. Raksturīga sevis salīdzināšana. Ar stresu šis eneatips sastopas brīžos, kad tiek atraidīts. Galvenā vajadzība ir būt mīlētam un pieņemtam.

 

5. Gudrinieks

Šis eneatips ir vientuļnieki, kuri uzcēluši sienu starp sev un pasauli. Intraverti cilvēki, bieži aizdomājas par dziļām tēmām un pārdomā dažādas lietas. Stresā nokļūst, zaudējot kontroli vai izpratni par notiekošo.

6. Reālists

Šie cilvēki ir ļoti lojāli, un tiem vienmēr patīk būt sagatavotiem jebkurā dzīves situācijā. Bieži iedomājās par sliktākajām sekām. Stress rodas, ja tiem nav laika apdomāt daudzus noskaidrotos faktus, vai tad, kad rodas aizdomas par slēptiem motīviem.

 

7. Jautrītis

Pasauli redz kā lielu iespēju, tiem patīk plānot – arī tad, ja apzinās, ka kaut ko nepaspēs vai nemaz nerealizēs. Izjūt stresu, kad sajūtas iedzīti stūri.

 

8. Spēcīgais

Enerģijas pilni, tie mīl izaicinājumus, taču tiem nepieciešama motivācija, lai ietu uz priekšu. Stresu izjūt, kad jūtas vāji, vai zaudē kontroli.

9. Mierīgais

Harmonijas radītāji, izvairās no konfliktiem. Galvenā vajadzība ir cieņa. Stresu izraisa konfikti, arī harmonijas trūkums.

Enneagrama rada pašapziņu un atklāj uzvedības modeļus, kas apzināti liek un motivē mūs rīkoties noteiktā veidā. Kad mēs apzināmies šos modeļus un motivācijas, varam pārvarēt stresu.

Darbs ar enneagramām dod indivīdiem iespēju uzņemties atbildību par savu uzvedību un izaugsmi, labāk izprast to, kāpēc viņi rīkojas un reaģē uz to tieši tā.

Lai noskaidrotu, kurš no deviņiem tipāžiem esi Tu, vari veikt dažādus testus, vai arī pieteikties enneagramas koučingam. Tajā iespējams veikt enneagramas interviju, kur tiek strādāts ar katru cilvēku individuāli un tiek noteikts tā eneatips.

Lai uzlabotu pāru attiecības, ir iespēja noskaidrot savus eneatipus kopā ar mīļoto cilvēku. Īpaši aktuāli tas ir komandām, lai stiprinātu tās kopības izjūtu, arī, piemēram, biznesa partneriem.

Vai arī Tev būtu interesanti uzzināt, kāda zemapziņas motivācija nosaka Tavas rakstura iezīmes?

 

P.S. Pateicība par palīdzību raksta tapšanā Intai un viņas puišiem no
https://www.enneagramcoaching.lv/