Vispārīgi

1) Šajā portālā publicētais saturs un materiāli ir Līderu skolas, kā arī citu 3. personu intelektuālais īpašums.

2) Publicētais saturs nav Līderu skolas redakcijas viedoklis, izņemot gadījumus, kad tas ir īpaši norādīts, bet gan autoru viedoklis. Līderu skolas redakcija nekādā veidā neatbild par portālā sniegtā satura patiesumu vai autoru sniegtajiem viedokļiem, vai iespējamām 3. personu aizskartajām tiesībām.

3) Portālā publicēto saturu nav atļauts kopēt, rediģēt, citādi pārveidot, kā arī pārpublicēt bez Līderu skolas redakcijas rakstiskas atļaujas. Ja atļauja saņemta, obligāti nepieciešams norādīt atsauci uz Līderu skolu.

4) Līderu skolas redakcijai ir tiesības ierobežot vai arī liegt lietotājam piekļuvi portālam, kā arī dzēst, izņemt jebkādu informāciju, iepriekš par to nebrīdinot.

5) Šie portāla lietošanas noteikumi ir saistoši visiem tās lietotājiem, uzskatot, ka lietotājs šiem noteikumiem piekrīt, apmeklējot šo portālu.

6) Līderu skolas redakcijai ir tiesības jebkurā brīdī šajos noteikumos veikt izmaiņas pēc saviem ieskatiem, tām stājoties spēkā brīdī, kad tās ir publicētas Līderu skolas portālā (lideruskola.lv).

Sīkdatņu izmantošana

Mēs izmantojam sīkdatnes (ang. cookies) – nelielas teksta datnes, kas tiek glabātas Tavā ierīcē, tās palīdz mājas lapai atcerēties dažādus iestatījumus, lai mājas lapas lietošana Tev būtu ērtāka (piemēram, valodu, teksta izmēru u.c. attēlošanas iestatījumus), ar kādiem esi izvēlējies skatīt mājas lapu, kā arī tādiem trešās puses servisiem kā Google Analytics.

Pēc vēlēšanās, vari sīkdatnes kontrolēt, kā arī tās dzēst. Ja tomēr nevēlies, lai tās glabātos tavā ierīcē, tad visefektīvākais veids, kā to izdarīt, ir izslēgt sīkdatņu izmantošanu savā pārlūkprogammā. Par to plašāk aprakstīts – šeit.